Usługi prawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnychadministracyjnych.

Na naszą pomoc możesz liczyć w szczególności, gdy:

  • jesteś podejrzany, otrzymałeś wezwanie do prokuratury lub na policję lub obawiasz się, że możesz zostać zatrzymany;
  • jesteś oskarżony, Twoja sprawa została już przekazana do sądu;
  • jesteś pokrzywdzony i chcesz, aby sprawca poniósł konsekwencje, a także naprawił wyrządzoną szkodę;
  • zostałeś skazany i chcesz odroczyć wykonanie kary, uzyskać przerwę w wykonywaniu kary lub odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego;
  • zostałeś pozwany w sprawie cywilnej, gospodarczej lub rodzinnej;
  • chcesz wnieść do sądu sprawę cywilną, gospodarczą lub rodzinną;
  • chcesz podjąć próbę przedsądowego rozwiązania sprawy;
  • z Twoim udziałem toczy się postępowanie, które wymaga ochrony Twoich praw.

Świadczona pomoc prawna polega w szczególności na reprezentowaniu interesów Klienta przez adwokata przed prokuraturą, policją i sądem. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość zależna jest od czynności wykonywanych przez adwokata, nakładu pracy oraz ilości czasu poświęconego konkretnej sprawie. Co do zasady wynagrodzenie składa się z części ryczałtowej za całość, stawki za stawiennictwo na rozprawach i stawki za czynności dające się przewidzieć. Takie rozwiązanie pozwala na rozłożenie płatności w czasie. Przed rozpoczęciem czynności Klient uzyskuje pełną informację o wysokości wynagrodzenia, zasadach rozliczania oraz ewentualnych kosztach sądowych i opłatach skarbowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na naszej stronie!

prawo cywilne
prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

prawo administracyjne

Prawo administracyjne