Prawo karne

Prawo karne

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa karnego.

Podejmiemy się:

 • obrony w sprawach karnych, karno- skarbowych, wykroczeniowych oraz wykonawczych
 • ochrony interesów pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

Jakie są najczęściej popełniane rodzaje przestępstw karnych?

 

Przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu w komunikacji:

 • spowodowanie śmierci,
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,
 • udział w bójce lub pobiciu,
 • katastrofa w komunikacji,
 • spowodowanie wypadku,
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
 • prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień,

 

Przestępstwa przeciw mieniu

 • kradzież,
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze
 • przywłaszczenie, 
 • oszustwo,
 • zniszczenie mienia,
 • paserstwo,

Inne przestępstwa: groźby, uporczywe nękanie, zgwałcenie, znęcanie się, niealimentacja, zniesławienie, znieważenie, fałszywe zeznania, naruszenie zakazów, przestępczość zorganizowana, narkotyki: posiadanie, handel i uprawa.