Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Zajmujemy się prawem administracyjnym. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny.

Zakres usług obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg w postępowaniu administracyjnym
  • reprezentowanie Klientów przed organami i sądami administracyjnymi

Składamy wnioski dowodowe w imieniu Klienta. Ponadto sporządzamy wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji.

Co to jest prawo administracyjne?

Prawo administracyjne stanowi ogół norm prawnych, które regulują stosunki administracyjno-prawne pomiędzy określonymi podmiotami a organami administracji publicznej. Określa ono zasady, na jakich nakłada się określone obowiązki lub przyznaje uprawnienia. Stosunki administracyjno-prawne charakteryzują się tym, że jednym z podmiotów jest zawsze organ administracji publicznej, który ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu i tym samym może zastosować wobec niego określone środki przymusu.

 Prawo administracyjne ma tworzyć takie warunki, aby możliwe było prowadzenie sporu na równych zasadach.